Illustraties kernwaarden voor OPHTEC BV, Groningen